Syarat-syarat

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR

RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A / KOS SEDERHANA RENDAH

DAN RUMAH SELANGORKU (JENIS A HINGGA E) DAN RUMAH IDAMAN MBI DAN RUMAH HARAPAN (JENIS E KHAS)

 

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN
 2. Tertakluk kepada KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI
 3. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :

  - Permohonan baru,rayuan pertama dan rayuan seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. WARGANEGARA MALAYSIA dan berumur 18 TAHUN KE ATAS dan bermastautin di Negeri Selangor.
 2. Tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale).
 3. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) di tetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti di JADUAL 1 di bawah :

  Bil.

  Julat Harga Pasaran
  (Jenis A/RKR/KSR/ setaraf dengannya)

  Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)

  1.

  RM 100,000.00 dan ke bawah                  

  5,000.00

  2.

  RM 100,001.00  -  RM 250,000.00           

  9,000.00

  . 3.

  RM 200,001.00  -  RM 300,000.00           

  12,000.00

  4.

  RM 300,001.00  - RM 500,000.00              

  15,000.00

  4.

  RM 500,001.00  dan ke atas                   

  Tidak tertakluk

 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG RUMAH DI NEGERI SELANGOR (Terpakai bagi Bil. 1, 2 dan 3 sahaja – Jadual 1) ;.
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) HENDAKLAH MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR ATAU DALAM KAWASAN LEMBAH KLANG.
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian/pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.
 7. Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) yang dilucuthak dan diberimilik kepada LPHS untuk tujuan penjualan semula kepada orang awam akan tertakluk kepada had pendapatan dan syarat-syarat permohonan kebenaran pindah milik seperti di Jadual 1 memandangkan harga jualan adalah berdasarkan penilaian semasa dan kos baik pulih.
=======

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR
- RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A / KOS SEDERHANA RENDAH DAN RUMAH SELANGORKU (JENIS A HINGGA E) DAN RUMAH IDAMAN MBI DAN RUMAH HARAPAN
(JENIS E KHAS)

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Negeri Selangor ;
 2. Tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi lima (5) tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale) ;
 3. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) ditetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti Jadual 1 di bawah :-
  Bil. Julat Harga Pasaran Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)
  1.RM100,000.00 dan ke bawah5,000.00
  2.RM100,001.00 - RM200,000.009,000.00
  3.RM200,001.00 - RM300,000.0012,000.00
  4.RM300,001.00 - RM500,000.0015,000.00
  5.RM500,001.00 dan ke atasTidak tertakluk
  Jadual 1
 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) tidak memiliki sebarang rumah di Negeri Selangor (Terpakai bagi Bil. 1, 2 dan 3 sahaja – Jadual 1) ;
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah menetap atau bekerja dalam Negeri Selangor atau dalam kawasan Lembah Klang ;
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang / rela hati tanpa apa-apa balasan / tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh memeterai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh lima (5) tahun. Selain daripada kes di atas seperti perintah pembahagian pusaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, penerima masih perlu berdaftar dengan LPHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik ; dan
 7. Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) yang dilucuthak dan diberimilik kepada LPHS untuk tujuan penjualan semula kepada orang awam akan tertakluk kepada had pendapatan dan syarat-syarat permohonan kebenaran pindah milik seperti di Jadual 1 memandangkan harga jualan adalah berdasarkan penilaian semasa dan kos baik pulih.
 8. Penetapan kadar fi pemprosesan yang baru bagi setiap kategori permohonan kebenaran pindah milik yang baru di LPHS adalah seperti berikut :-
  Bil. Kategori Permohonan Bayaran Fi (RM)
  1.Permohonan kali pertama, rayuan pertama dan rayuan seterusnyaRM100.00

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR
- KEDAI / KILANG / INDUSTRI MAMPU MILIK

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas ;
 2. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ;
 3. Had jumlah pendapatan ditetapkan berdasarkan harga pasaran kedai dan kilang (harga rendah) seperti Jadual 2 berikut :-
  Bil. Julat Harga Pasaran Hartanah Komersial (Harga Rendah) Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)
  1.RM 120,000.00 – RM 180,000.0010,000.00
  2.RM 180,001.00 – RM 240,000.0012,000.00
  3.RM 240,001.00 – ke atas15,000.00
  Jadual 2
 4. Tempoh pendaftaran perniagaan tertakluk kepada harga pasaran kedai / kilang / industri mampu milik seperti Jadual 3 berikut :-
  Bil. Julat Harga Pasaran Hartanah Tempoh Perniagaan
  1.RM500,000.00 ke bawahMinimum 6 bulan
  2.RM500,001.00 dan ke atasTidak tertakluk
  Jadual 3
 5. Tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi lima (5) tahun daripada perjanjian jual beli / Kontrak Lelongan sebelum boleh dijual semula ;
 6. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) tidak memiliki sebarang hartanah komersial di Negeri Selangor kecuali Bil. 2 (Jadual 3) ;
 7. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah menetap atau bekerja dalam Negeri Selangor / kawasan Lembah Klang.
 8. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang / rela hati tanpa apa-apa balasan / tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh memeterai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti perintah pembahagian pusaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, penerima masih perlu berdaftar dengan LPHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik.
 9. Penetapan kadar fi pemprosesan yang baru bagi setiap kategori permohonan kebenaran pindah milik di LPHS adalah seperti berikut :
  Bil. Kategori Permohonan Bayaran Fi (RM)
  1.Permohonan kali pertama, rayuan pertama dan rayuan seterusnyaRM100.00
>>>>>>> 156fa343d54920b7befbabf329a7799747fa3f93

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR

KEDAI / KILANG / INDUSTRI MAMPU MILIK

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN DARI TARIKH PERJANJIAN JUAL BELI sedia ada
 2. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :

  - Permohonan baru,rayuan pertama dan rayuan seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 TAHUN KE ATAS.
 2. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 3. Had jumlah pendapatan di tetapkan berdasarkan harga pasaran kedai dan kilang (harga rendah) seperti JADUAL 2 berikut :
 4. Bil.

  Julat Harga Pasaran Hartanah Komersial
  (Harga Rendah)

  Had Pendapatan
  (RM)

  1.

  RM 120,000.00 – RM 180,000.00

  10,000.00

  2.

  RM 180,001.00 – RM 240,000.00   

  12,000.00

  3.

  RM 240,001.00 – ke atas  

  15,000.00

   

 5. Tempoh pendaftaran perniagaan tertakluk kepada harga pasaran kedai / kilang / industri mampu milik seperti JADUAL 3 berikut :-
 6.  

  Bil.

  Julat Harga Pasaran Hartanah

  Tempoh Perniagaan

  1.

  RM500,000.00 ke bawah

  Minimum 6 Bulan

  2.

  RM500,001.00 ke bawah

  Tidak tertakluk

   

 7. Tempoh pemilikan hartanah MESTILAH MENCUKUPI 5 TAHUN DARIPADA perjanjian jual beli / Kontrak Lelongan sebelum boleh dijual semula.
 8. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG HARTANAH KOMERSIAL DI NEGERI SELANGOR kecuali Bil. 2 (Jadual 3).
 9. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR / KAWASAN LEMBAH KLANG.
 10. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat–syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR
- KEDIAMAN KOMERSIAL (PANGSAPURI PERKHIDMATAN / SOHO) DAN BOUTIQUE OFFICE (SOVO / SOFO)

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Negeri Selangor ;
 2. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) ditetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti di Jadual 4 di bawah ;
  Bil. Julat Harga Pasaran Hartanah Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)
  1.RM200,00.00 - RM300,000.0015,000.00
  2.RM300,001.00 ke atasTidak tertakluk
  Jadual 4
 3. Tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi lima (5) tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula ;
 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) tidak memiliki sebarang hartanah komersial yang ditawarkan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) di Negeri Selangor kecuali Bil. 2 (Jadual 4) ;
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah menetap atau bekerja dalam Negeri Selangor / kawasan Lembah Klang ; dan
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang / rela hati tanpa apa-apa balasan / tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh memeterai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh lima (5) tahun. Selain daripada kes di atas seperti perintah pembahagian pusaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, penerima masih perlu berdaftar dengan LPHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik.
 7. Penetapan kadar fi pemprosesan yang baru bagi setiap kategori permohonan kebenaran pindah milik di LPHS adalah seperti berikut :-
  Bil. Kategori Permohonan Bayaran Fi (RM)
  1.Permohonan kali pertama, rayuan pertama dan rayuan seterusnyaRM100.00

HARTANAH HARGA KAWALAN NEGERI SELANGOR – KEDIAMAN KOMERSIAL (PANGSAPURI PERKHIDMATAN / SOHO) DAN BOUTIQUE OFFICE (SOVO / SOFO)

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN
 2. Tertakluk kepada KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI
 3. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :

  - Permohonan baru,rayuan pertama dan rayuan seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 TAHUN KE ATAS DAN BERRMASTAUTIN DI NEGERI SELANGOR.
 2. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) ditetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti di Jadual 4 di bawah ;
 3.  

  Bil.

  Julat Harga Pasaran Hartanah

  Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)

  1.

  RM200,000.00 - RM300,000.00

  15,000.00

  2.

  RM300,001.00 ke atas

  Tidak tertakluk

   

 4. Tempoh pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI 5 TAHUN DARIPADA tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula ;
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteriTIDAK MEMILIKI SEBARANG HARTANAH KOMERSIAL yang ditawarkan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) di Negeri Selangor kecuali Bil. 2 (Jadual 4) ;.
 6. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR / KAWASAN LEMBAH KLANG.
 7. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.        

DEKLARASI PERMOHONAN PINDAH MILIK HARTANAH HARGA KAWALAN MELALUI LELONGAN AWAM NEGERI SELANGOR

 1. Penetapan kadar fi pemprosesan yang baru bagi deklarasi pindah milik melalui lelongan awam di LPHS adalah seperti berikut :-
  Bil. Kategori Permohonan Bayaran Fi (RM)
  1.Lelongan AwamRM100.00

DEKLARASI PERMOHONAN PINDAH MILIK HARTANAH HARGA KAWALAN MELALUI LELONGAN AWAM NEGERI SELANGOR

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

 1. Penetapan kadar fi pemprosesan yang baru bagi deklarasi pindah milik melalui lelongan awam di LPHS adalah seperti berikut :-
 2.  

  Bil.

  Kategori Permohonan

  Bayaran fi

  1.

  Lelong Awam

  RM100.00