Syarat-syarat

HARTANAH HARGA KAWALAN (RUMAH SELANGORK) KEDAI / KILANG

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN DARI TARIKH CF/CCC BAGI PEMILIK PERTAMA. MANAKALA JIKA TRANSAKSI KETIGA & SETERUSNYA TEMPOH 5 TAHUN ADALAH BERASASKAN TARIKH PERJANJIAN JUAL BELI SEDIA ADA
 2. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :
  1. Permohonan Baru : RM50.00
  2. Rayuan Kali Pertama : RM50.00
  3. Rayuan Kedua Dan Seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 TAHUN KE ATAS DAN BERMASTAUTIN DI NEGERI SELANGOR.
 2. Had jumlah pendapatan di tetapkan berdasarkan harga pasaran kedai dan kilang (harga rendah) seperti jadual berikut :

Bil.

Julat Harga Pasaran Hartanah Komersial
(Harga Rendah)

Had Pendapatan
(RM)

1.

RM 120,000.00 – RM 180,000.00

10,000.00

2.

RM 180,001.00 – RM 240,000.00   

12,000.00

3.

RM 240,001.00 – ke atas  

15,000.00

 

 1. Tempoh pemilikan hartanah MESTILAH MENCUKUPI 5 TAHUN DARIPADA TARIKH CERTIFICATE OF FITNESS (CF) / PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) diterima bagi pemilik pertama. Sementara bagi transaksi ketiga dan seterusnya tempoh lima (5) tahun berasaskan perjanjian jual beli / Kontrak Lelongan.
 2. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG HARTANAH KOMERSIAL DI NEGERI SELANGOR.
 3. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR / KAWASAN LEMBAH KLANG.
 4. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat–syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.

RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A /

 KOS SEDERHANA RENDAH

 

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN
 2. Tertakluk kepada KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI
 3. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :
  1. Permohonan Baru : RM50.00
  2. Rayuan Kali Pertama : RM50.00
  3. Rayuan Kedua Dan Seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. WARGANEGARA MALAYSIA dan berumur 18 TAHUN KE ATAS dan bermastautin di Negeri Selangor.
 2. Tempoh pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale).
 3. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) di tetapkan berdasarkan julat harga pasaran hartanah seperti di jadual di bawah :

  Bil.

  Julat Harga Pasaran
  (Jenis A/RKR/KSR/ setaraf dengannya)

  Had Pendapatan Isi Rumah dibenarkan (RM)

  1.

  RM 100,000.00 dan ke bawah                  

  5,000.00

  2.

  RM 100,001.00  -  RM 250,000.00           

  7,000.00

  . 3.

  RM 250,001.00  -  RM 300,000.00           

  9,000.00

  4.

  RM 300,001.00  dan ke atas                   

  10,000.00

 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG RUMAH DI NEGERI SELANGOR ATAU DALAM KAWASAN LEMBAH KLANG.
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) HENDAKLAH MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR ATAU DALAM KAWASAN LEMBAH KLANG.
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian/pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.

RUMAH SELANGORKU (JENIS B, C, DAN D)

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN
 2. Tertakluk kepada KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI
 3. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :
  1. Permohonan Baru : RM50.00
  2. Rayuan Kali Pertama : RM50.00
  3. Rayuan Kedua Dan Seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. Warganegara  Malaysia  berumur  18 TAHUN KE ATAS DAN BERMASTAUTIN DI NEGERI SELANGOR.
 2. Pendapatan pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) TIDAK MELEBIHI  RM15,000.00.
 3. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG RUMAH DI NEGERI SELANGOR ATAU DALAM KAWASAN LEMBAH KLANG.
 4. Bakal  pembeli atau pasangan (suami/isteri) HENDAKLAH MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR ATAU DALAM KAWASAN LEMBAH KLANG.
 5. TEMPOH PEMILIKAN HARTANAH mestilah mencukupi 5 tahun daripada  tarikh  perjanjian  jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale).
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian/pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk  kepada  syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun,  PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.

RUMAH SELANGORKU – BOUTIQUE OFFICE / PANGSAPURI PERKHIDMATAN (SERVICE APARTMENT)

SYARAT-SYARAT KEBENARAN PINDAH MILIK

Penjual/Pemohon

 1. Pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI ATAU MELEBIHI 5 TAHUN
 2. Tertakluk kepada KELULUSAN PIHAK BERKUASA NEGERI
 3. Pengenaan kadar Fi bayaran permohonan kebenaran pindah milik :
  1. Permohonan Baru : RM50.00
  2. Rayuan Kali Pertama : RM50.00
  3. Rayuan Kedua Dan Seterusnya : RM100.00

Pembeli/Penerima

 1. Warganegara Malaysia berumur 21 TAHUN KE ATAS DAN BERRMASTAUTIN DI NEGERI SELANGOR.
 2. PENDAPATAN PEMBELI ATAU ISI RUMAH (SUAMI DAN ISTERI) TIDAK MELEBIHI RM20,000.00. Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang berpendapatan di bawah RM15,000.00.
 3. Tempoh pemilikan hartanah mestilah MENCUKUPI 5 TAHUN DARIPADA TARIKH CERTIFICATE OF FITNESS (CF) / PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) diterima bagi pemilik pertama. Sementara bagi transaksi ketiga dan seterusnya tempoh lima (5) tahun berasaskan perjanjian jual beli / kontrak lelongan.
 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) TIDAK MEMILIKI SEBARANG HARTANAH KOMERSIAL DI NEGERI SELANGOR DAN KAWASAN LEMBAH KLANG.
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah MENETAP ATAU BEKERJA DALAM NEGERI SELANGOR / KAWASAN LEMBAH KLANG.
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian / pemilikan secara lelongan dari tarikh mementerai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahkamah tidak tertakluk kepada syarat-syarat kebenaran pindah milik. Walau bagaimanapun, PENERIMA MASIH PERLU BERDAFTAR DENGAN LPHS MENGIKUT PROSEDUR PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK.